comic book roundtable
comic book roundtable

The idea of this project is to collaboratively draw comics and form a story without a rigid script encouraged. The goal is to generate an experience of sharing in a group work setting, to learn from each other, and to unlock creative potentials.
Each comic is the work of several authors who are completely free to create their own authentic style and vision, and their drawings function in a broader context as part of a collaborative work. Through the given topic, young people are encouraged to think about themes of today and community. In order to achieve this, mutual acceptance, respect and tolerance are needed.

Ideja ovog projekta je kolektivno crtanje stripa i formiranje priče podstaknuto inspiracijom učesnika. Cilj je kreiranje iskustva kolektivnog stvaralačkog rada, kroz proces zajedničkog učenja i stimulisanja individualnih kreativnih potencijala.
Svaki strip je delo vise autora koji su potpuno slobodni u kreiranju svog autentičnog stila i vizije, a njihovi crteži funkcionišu u širem kontekstu kao deo zajedničkog rada. Mladi su kroz zadatu temu podstaknuti na razmišljanje o važnim elementima današnjice i zajedničkog življenja. Da bi se ovo postiglo, potrebni su međusobno prihvatanje, poštovanje i tolerancija.