you can do it!
možeš i ti!

The idea of this project is to show that everyone, regardless of age, education or occupation, or previous artistic experience, can easily and quickly make a badge with their own illustration. In just a few minutes everyone can have a useful object they made themselves in their own hands, which can be worn or given to someone else.

Ideja ovog projekta je kreiranje bedževa sa krilaticom „Napravi sam svoj bedž / Možeš i ti!“. Cilj nam je da pokažemo da svako može, nezavisno od godina, obrazovanja ili zanimanja, kao i prethodnog umetničkog iskustva, da lako i brzo napravi bedž sa sopstvenom ilustracijom, da za samo nekoliko minuta svako može u svojim rukama imati nešto što je sasvim sam napravio, a što je pritom upotrebni predmet koji dugo može da nosi ili da pokloni nekome.